Latest News

Забележителности в Мелнишкия регион

Хълм Св. Никола

къща Мелник Хълмът "Свети Никола", който е зает от средновековния укрепен град, е малко плато, извисяващо се над околните ерозирали долини, с площ от 120 дка. строена църквата, но стенописите са датирани от XIII век. До XVIII век е била митрополитска църква за града, а се е предполага, че е била действаща до самият край на XIX век. Всъщност църквата е разрушена в последните 100 години. Храмът се намира на малко възвишение сред крепостта и вероятно някога се е и звисявала над всичко останало. Сама по себе си църквата е доста впечатляваща руина. Около църквата си личат останките от всевъзможни постройки, включително и на малко водохранилище. В самия край на платото, на издатина в югозападния му край се намира цитаделата на крепостта. Не е много голяма (около 80 х 30 m.), но крепостните стени, които до голяма степен са се откъснали на големи парчета и са се разпилели в околностите са наистина впечатляващи.

Тракийското светилище на платото „Свети Никола”

Централно място в селището е заемало плато Свети Никола, възприемано още по онова време като свято. В най-високата част на западната му половина, там където по-късно е била въздигната църквата Свети Никола, през ІІІ-І в. Пр. Хр., е имало ямно тракийско светилище. През І век сл. Хр. То било заменено с каменна постройка. Запазени са останки от основите й, вплетени по-късно в тези на църквата, които очертават плана на светилището като правоъгълник. Старото свято място на траките – платото Свети Никола през V-VІ век е било превърнато в крепост. Поради природната му защита не се е налагало заобикалянето му отвред с каменни стени. Малко укрепление с характерен за епохата удължен корабовиден план и кула били издигнати върху хребет в югозападната част на платото над река Мелнишка, откъдето се открива най-широка панорама към околността. С крепостта е свързана най-старата, най-голяма и най-дълго функционирала (до 1913 г.) християнска църква в Мелник. Тя е посветена на свети Никола. Внушителните й руини се намират в най-високата част. Заедно с Малкото укрепление тя отразява цялата история на града. Църквата е красива постройка със смесен (камък и тухла)редови и клетъчен градеж. Църквата свети Никола имала богата декоративна украса. Цялостно или на части са оцелели колони, бази, капители.

Непревземаемата крепост

Крепостта, едно великолепно съчетание от природни дадености, изградени съоръжения само на най-важните стратегически места, практически непревземаема, е внушавала особен респект. Малкото укрепление – вътрешната твърдина в крепостта на платото свети Никола, е било превърнато към края на ХІ началото на ХІІ в. Във владетелска резиденция. Тогава отвътре са били издигнати казармени помещения. Манастир свети Харалампий От времето на цар Калоян датира манастирът свети Харалампий. Руините му могат да се видят днес в южния край на централната част на платото „Свети Никола”. Както и много други средновековни паметници в града той е бил запазен цялостно и е функционирал до края на ХІХ началото на ХХ век. Има описания на архитектурата и живописта му от учени очевидци, посетили Мелник по това време. Земетресението през 1904 г. Е причина за разрушението и за рухването на част от него в пропастта.

Манастирът света Богородица Спилеотиса

В източния край на крепостта в източния край на крепостта през 1209-1210 г. Деспот Слав е построил манастира Света Богородица Спилеотиса, който до голяма степен повтаря плана на Свети Харалампий. Църквата е била богато украсена със стенописи и икони. Фрагменти от живопис от ХІІІ в. Днес са показани в Регионалния музей в Благоевград.