Latest News

Забележителности в Мелнишкия регион

История на Мелник

къща Мелник Мелник е най-малкият град в Европа, с около 250 жители и стотина къщи. Той се намира в югозападните поли на Пирин планина, само на няколко километра от границата с Гърция. Градът е с над 2300-годишна история, с богато културно наследство, национален археологически, исторически, архитектурен и художествен резерват. Той привлича с магнетична сила любителите на старини и природа. Види ли го човек веднъж, потопи ли се веднъж в старинната му атмосфера, никога не го забравя, омаян от тишината и от хубостта му, от белотата на къщите му, от изваяните сякаш от човешка ръка околни скали с причудливи форми – прочутите Мелнишки пирамиди, денем къпещи се в лъчите на южното слънце, нощем озарени от звездите в приказен пейзаж.
Възникнал като тракийско селище по времето, когато земите, населявани от медите – племето на Спартак, били подложени на македонска колонизация още при Филип ІІ /359 – 336 г. Пр. Хр./, център на императорско имение през римската епоха и ранновизантийска крепост, през Средновековието и през Възраждането, Мелник играл ролята на главен административен, религиозен и културен център в живота по долината на средна Струма. По своята физико-географска специфика и племенна обособеност, този регион е съществена контактна зона в сложните етнокултурни и исторически процеси в центъра на Балканите през вековете. Разположен на древен кръстопът между Адриатика и Изтока, и Дунав и Егея, градът имал ключова стратегическа позиция в хинтерланда на Солун и на границата между Тракия и Македония. Това както и природните му богатства определяли важното му значение за всеки балкански владетел, претендент за надмощие в тази част на полуострова.
До началото на ХХ в. Мелник е голям и многохиляден град, известен с богатство и аристократизъм. В землището на града, археолозите изброяват 75 църкви и 5 манастира. „Богозиданият град Мелник”, както е наричан в редица официални документи, се величаел с ревниво пазени реликви – мощи на светци (урна с мощи на неизвестен светец и част от ръката на свети Никола). Получил след повече от 500-годишно османско владичество политическата си свобода, чийто вестоносец станал през 1912 г. легендарният Яне Сандански, твърде скоро след това градът попаднал във водовъртежа на балканските войни, които коренно променили съдбините му. В резултат на Букурещкия мир /28.07.1913 г./ Мелник бил силно обезлюден. По-голямата част от населението му, сред което имало потомци на вековни фамилии, било принудено да го напусне и да се пресели в Гърция. Мелник пострадал тежко и от голямото земетресение с епицентър Кресна-Крупник на 04.04.1904 г. и от последвалите го по-малки трусове.
Безмълвно свидетелство за времена на слава и трагизъм в историята на бляскавия някога град са множеството руини между къщите и в околностите му, днес възкресявани за нов живот от археолозите.